2021-1-PL01-KA121-VET-000018596

Numer projektu akredytowanego 2021-1-PL01-KA121-VET-000018596

Czas trwania 15 miesięcy

Data rozpoczęcia 2021-09-01  Data zakończenia  2022-11-30

Przyznana dotacja (EUR)   38 358,00

 

Uczestnicy:

Krótkoterminowa  mobilność  edukacyjna  osób uczących się, w ramach kształcenia i  szkolenia zawodowego- 19 uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu

Kursy i szkolenia- 3 nauczycieli kształcenia zawodowego